Polityka prywatności

Przewiń by dowiedzieć się więcej

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. SECURITY PARTNERS szanuje prawa swoich Klientów do prywatności i dba o ochronę danych osobowych wszystkich Klientów. W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania danych wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.

2. W trakcie korzystania z usług SECURITY PARTNERS oraz strony internetowej chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

3. SECURITY PARTNERS dbając o ochronę Twoich danych respektuje przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SECURITY PARTNERS siedzibą we Wrocławiu, Ułańska 31/1, 52-213. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

4. SECURITY PARTNERS zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika np. podczas rejestracji w serwisie, jak i na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, koniecznych do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

5. W czasie korzystania ze strony internetowej www.SECURITY-PARTNERS.pl i dalszych podstron możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego, formularza zgłoszenia, przesłanie zapytania lub w inny sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi zarazem zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami i ze znaczeniem nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 882 ze zm.). Każdemu Użytkownikowi przysługuje na zasadach określonych w ww. ustawie prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby, zawartych w ww. zbiorze danych, w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, lub usunięcia. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług SECURITY PARTNERS.

Dane kontaktowe

6. Dane kontaktowe (takie jak Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, kraj, adres pocztowy: miejscowość, adres i kod pocztowy) mogą zostać przez nas wykorzystane w celu świadczenia usług, jak również by informować Cię na bieżąco pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną o usługach, które naszym zdaniem mogą Ciebie interesować. Podając nam swoje dane osobowe i kontaktowe w tym adres email możesz wyrazić również zgodę na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Otrzymasz wtedy informacje o najnowszych promocjach i możliwościach systemu z jakiego korzystasz itp. w formie newsletter’a.

7. Podane nam dane są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu:

• Zawarcia i wykonania usługi (umowy) oraz wystawienia rachunku (faktury).

• Udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

• Udzielania informacji o oferowanych produktach i usługach.

• Wysyłania newsletterów i innych materiałów marketingowych na zlecenie SECURITY PARTNERS. W tym celu wykorzystujemy imię, nazwisko (firmę) oraz adres email klienta. Możesz z tej opcji zrezygnować.

• Analizy statystycznej. Dane zebrane posłużą nam do analizy statystycznej zachowań klientów na naszej stronie i doskonalenie naszej oferty.

8. SECURITY PARTNER nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) Klientów i użytkowników serwisu, poza danymi potrzebnymi do zawarcia oraz wykonywania umowy i świadczenia usług.

9. Dane kontaktowe wykorzystywane mogą być również do przesyłania Tobie przez Nas lub w naszym imieniu informacji o naszej firmie, produktach i świadczonych usługach, w tym także do przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia klienta i badań rynkowych. Możesz w każdej chwili zaktualizować dane oraz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych.

10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa wskazane w art. 23 u.o.d.o i art. 27 u.o.d.o.

11. W celu wywiązania się z zawartych umów i zapewnienia Ci usług o najwyższej jakości (np.: odpowiedniej dostępności i reakcji na zgłoszenia serwisowe) możliwe jest przekazanie danych osobowych Użytkowników podwykonawcom takim jak Nasi partnerzy biznesowi, świadczący na naszą rzecz usługi pomocnicze. Współpracujemy jedynie z partnerami, którzy zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im wówczas jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie.

Zmiana danych osobowych

12. Każdy użytkownik naszego serwisu ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych.

Wykorzystanie cookies

13. Nasza strona internetowa może wykorzystywać tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli drobne informacje tekstowe, które przechowywane są przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę.

14. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystanie z serwisu.

Zabezpieczenie danych

15. Nasze bazy danych, aplikacje, system informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich w profesjonalny sposób spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), kryptograficznym, jak i prawnym.

16. Zapewniamy stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń.

17. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, nasz Dział Bezpieczeństwa współpracuje z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.

Płatności

Adres IP

18. Dane o adresie IP, które mogą być zapisywane w logach systemowych naszych serwerów nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych lub do celów statystycznych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

Zmiany naszej polityki prywatności.

19. SECURITY PARTNERS zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane niezwłocznie na naszej stronie.

Postanowienie końcowe

20. Każdy korzystający z naszej witryny WWW lub usług elektronicznych zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych m. in. następujących treści:

a. O charakterze bezprawnym,

b. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych SECURITY PARTNERS lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,

c. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

21. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom.

22. Prosimy również o przekazywanie wszelkich uwag na temat naszej witryny internetowej lub polityki prywatności na adres email: biuro@SECURITY-PARTNERS.pl, pozwoli nam to na ich doskonalenie.

Kontakt do nas:

SECURITY PARTNERS

ul. Ułańska 38/1

52-213 Wrocław

tel. +48 71 707 00 92

E-mail: biuro@securiti-partners.pl

Dokument jest własnością firmy SECURITY PARTNERS zabrania się jego kopiowania i wykorzystywania.

Top

BEZPŁATNE
KONSULTACJE
TELEFONICZNE

Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem!
Czytaj więcej

Koszyk jest pusty!