Doradztwo IT

Wybierz case study i odkryj, jak firmy zyskały dzięki Outsourcingowi IT

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW CRM

Projektowanie systemów ERP

Fundamentem dobrze prosperującej firmy usługowej jest baza danych i informacja o klientach. Na jej podstawie można przygotować odpowiedni komunikat marketingowy, który przełoży się na sprzedaż a wiedza o kliencie przełoży się na utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych. Opisywany przypadek dotyczy wdrożenia systemu ERP, którego celem było dostarczanie informacji działowi: Marketing, Telemarketing, Kontroling, Recepcja/sekretariat.

Czytaj więcej

Analiza sytuacji i ustalanie celów przedsiębiorstwa

Zmiany na rynku i rosnąca konkurencja zmusiła firmę do walki o klienta w sposób aktywny ale dotychczasowe rozwiązania nie sprzyjały tego typu działaniom. Zdecydowano się na wdrożenie systemu ERP, który integrowałby wszystkie dotychczas wykorzystywane systemy oraz umożliwiał modelowanie i analizę informacji. Ze względu na brak doświadczenia, proces zbierania wymagań biznesowych, projektowanie funkcjonalności aplikacji oraz wybór najbardziej dopasowanego systemu ERP postanowiono powierzyć analitykom Security Partners.

Zapytaj o ofertę

Przykładowa realizacja wybranych cech systemu

Każdy kontakt powinien pojawiać się w systemie wraz pełną historią pozyskania. W tym celu została zaproponowana i przygotowana zakładka osoby kontaktowej w której pracownik miał za zadanie uzupełnić dane związane ze stanowiskiem potencjalnego klienta, telefonem kontaktowym, adresie email, formie nawiązanego kontaktu itp. Zakładka ta posiadała również cechy dla działu marketingu tak aby w prosty i szybki sposób można było np. odfiltrować czy klient chce otrzymywać newsletter, jaką ofertą firmy jest zainteresowany, czy chce otrzymywać katalog firmy w formie papierowej, czym się aktualnie zajmuje (stanowisko pracy) itp. Użytkownik systemu dodając kontakt automatycznie był przypisany jako osoba dodająca, z automatu również ustawiała się data i czas wpisu.

Dane te w zostały powiązane z system premiowym i posłużyły do motywacji pracowników. Menadżer zespołu mógł natomiast w czasie rzeczywistym weryfikować postęp prac podwładnych a w przypadku niesatysfakcjonujących wyników lepiej ich motywować lub modyfikować strategię biznesową aby dopasowywać ją do zmieniających się potrzeb rynku.

Umów się na bezpłatną konsultację telefoniczną z ekspertem!

Zapytaj o ofertę

Podsumowanie

Aktualnie system osiągnął pełną sprawność biznesową a jego elastyczność sprawia, że można dodawać różne cechy i zakładki na podstawie których analizuje się sprzedaż i planuje działania marketingowe. Na tym etapie udało się również wdrożyć widoki audytowe za pomocą których wyłapuje się błędy powstałe na skutek nieuwagi użytkowników. Zostały też stworzone procedury pomocne przy szkoleniu nowych pracowników. Integracja CRM z systemem handlowym stała się na tyle ważna i efektywna biznesowo, że firma nie wyobraża sobie powrotu do stanu sprzed roku gdy rozpoczął się proces projektowania funkcjonalności ERP.

Inne usługi security partners w zakresie ochrony danych osobowych:

OUTSOURCING IT

Potrafimy słuchać Ciebie i Twoich pracowników dlatego pracujemy tak abyś mógł osiągać założone cele biznesowe. Dzięki doświadczeniu z pracy w różnych branżach możemy zaproponować optymalne rozwiązania bez potrzeby eksperymentowania.

Czytaj więcej

BEZPIECZEŃSTWO IT

Setki godzin na spotkaniach po to by zrozumieć biznes. Tysiące godzin w serwerowni po to by system działał perfekcyjnie. Wszystko wspierane technologią o której wiemy, że jest funkcjonalna i niezawodna.

Czytaj więcej
Top

BEZPŁATNE
KONSULTACJE
TELEFONICZNE

Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem!
Czytaj więcej

Koszyk jest pusty!